Nasz Newsletter

My w internecie

Zbliżające się imprezy

There are no upcoming events currently scheduled.

Kalendarz imprez

Październik 2017 Listopad 2017 Grudzień 2017
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

S5 Box

Losowe zdjecie z galerii

Regulamin

 

KAŻDA OSOBA CHCĄCA WZIĄĆ UDZIAŁ W ZABAWIE PAINTBALLOWEJ, LUB SKORZYSTAĆ Z DODATKOWYCH ATRAKCJI NA POLU, MUSI POSIADAĆ DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ I WIEK.
JEŚLI OWEGO DOKUMENTU NIE BĘDZIE POSIADAŁA WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU NIE BĘDZIE MOŻLIWE

Rezerwacja terminu / pola


 1. Kontakt telefoniczny lub mailowy celem potwierdzenia dostępności wybranego terminu

 2. Aby zarezerwować termin należy wpłacić zaliczkę 100 PLN na poniższe danew tytule proszę podać datę i godzinę, przybliżoną liczbę osób oraz numer kontaktowy 

  NR KONTA: 54 1140 2004 0000 3602 7255 9300

  NAZWA:"PRIMARK" Marcin Nurski
  ADRES: ul. Skarżyńskiego 7/60
  85-791 BYDGOSZCZ
  TYTUŁ: (np. 10.11.2009, 14:15, 34 os. 669487274 )

 3. Każda impreza jest imprezą otwartą ,oznacza to że mogą dołaczyć inne grupy co znacznie poprawia jakość zabawy (nigdy nie łączymy "zawodowców" z amatorami).

 4. Chcesz mieć całe pole na wyłączność i grać tylko w gronie własnych znajomych,  masz to gratis jeśli twoja grupa liczy min 30 osób. Jeśli jest mniejsza to za każdą "brakującą" osobę do liczby 30 osób, płacisz 10 zł

 5. Rezerwacje dla stałych klientów w systemie uproszczonym, dzwonisz mówisz kiedy i Malujemy :)

 

Do gry przystąpić mogą osoby


 1. W wieku powyżej 16 lat

 2. W wieku od 13 lat w przypadku imprez rodzinnych

 3. Niepełnoletnie za zgodą rodziców

 4. Niebędące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

 5. Akceptujące niniejszy regulamin składając swój podpis na Oświadczeniu gracza.

 6. Do gry może służy tylko sprzęt dostarczony przez organizatora ustawiony do max prędkości 270fps. Używanie innego sprzętu dozwolone tylko za pisemną zgodą organizatora.

 7. Nie tolerujemy elektryków strzelających w trybie innym niż single shot

 8. Zestaw dostarczony przez organizatora składa się z: markera paintball-owego, maski ochronnej, butli HP, munduru.


ZASADY GRY

 1. Gra rozpoczyna i kończy się sygnałem dźwiękowy (gwizdek).

 2. Wyeliminowanie gracza z gry następuje po trafieniu kulką z farbą, która zostawi widoczny ślad na mundurze, bądź też własnej deklaracji uczestnika o rezygnacji z gry.

 3. Wyeliminowany gracz krzyczy "TRAFIONY" następnie opuszcza pole najkrótszą możliwą drogą zachowując przy tym jedną rękę uniesioną nad głową oraz opuszczony marker. Po opuszczeniu pola należy zabezpieczyć sprzęt i zdjąć maskę ochronną.

 4. Minimalna bezpieczna odległość, z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 5 metrów. Zmiany w tym punkcie mogą dokąd gracze na własną odpowiedzialność, tylko za zgodą wszystkich uczestników.

 5. Atakowanie osób, zwierząt i przedmiotów niebędących celem gry bądź też graczy wyeliminowanych kategorycznie zabronione.


ZASADY ZACHOWANIA NA POLU

 1. Gra odbywać się może wyłącznie na polu gry wyznaczonym przez organizatora gry.

 2. Granicę pola gry i strefę bezpieczną wyznacza organizator.

 3. Na polu gry obowiązuje zakaz agresywnego zachowania wobec innych osób- popychania, uderzania, rzucania przedmiotami, agresywnego kontaktu fizycznego. Osoby agresywne i wulgarne zostaną usunięte z pola gry bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów.

 4. W przypadku pojawienia się na polu gry osoby postronnej należy natychmiast przerwać grę i poinformować o zaistniałym fakcie organizatora.

 5. Na polu gry obowiązuje zakaz, celowego niszczenia roślinności, wzniecania ognisk i używania wszelkich materiałów pirotechnicznych.

 6. Osoby, które chcą robić zdjęcia w strefie gry muszą poinformować o tym fakcie organizatora oraz mieć założoną maskę ochronną, kamizelkę ostrzegawczą - ponoszą również ryzyko, że przypadkowy strzał kulki paintball-owej może uszkodzić sprzęt fotograficzny/video. Robią to na własną odpowiedzialność i nie będą w przypadku uszkodzenia sprzętu wnosi wobec organizatora żadnych roszczeń.


UCZESTNICY ROZGRYWKI

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania markera.

 2. Użytkownik oświadcza, że otrzymał kompletny wolny od wad Zestaw do gry i nie ma, co do niego żadnych zastrzeżeń.

 3. Przed rozpoczęciem gry każdy z uczestników zostaje przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i ma obowiązek stosowania się do wszelkich zasad i zalecń organizatora. Jednocześnie jest świadomy zagrożeń wynikających z użytkowania markera paintball-owego.

 4. Każdy gracz przebywający na polu gry zobligowany jest do noszenia ubrania ochronnego (mundur) wraz z maską ochronną. W przypadku pojawienia się na polu gry osoby łamiącej postanowienie tego punktu regulaminu, należy natychmiast przerwać grę i poinformować o zaistniałym fakcie organizatora.

 5. Uczestnik rozgrywki zobligowany jest do informowania organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z działaniem zestawu do gry.

 6. Osoby uczestniczące w grze, po jej zakończeniu są zobowiązane do zwrotu wypożyczonego sprzętu. W przypadku jego zagubienia lub zniszczenia są zobowiązane do zapłacenia kosztów zakupu takiego samego sprzętu. Punkt ten nie dotyczy usterek związanych z prawidłowym użytkowaniem sprzętu.

 7. Osoby będące pod wpływem alkoholu oraz osoby, które złamią którykolwiek z punktów regulaminu, w szczególności punkty odnoszące się do bezpieczeństwa innych ludzi lub zwierząt zostaną natychmiast wydaleni z pola gry, bez możliwości zwrotu kosztów za wypożyczony sprzęt lub niewykorzystane kulki.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nie przeczytanie regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go

 1. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie skutki, uszczerbków na zdrowiu, utratę życia, wszelkie szkody materialne wynikające z udziału w grach i nieprzestrzegania powyższego regulaminu.

 2. Do gry może przystąpić osoba, która zapoznała się niniejszym REGULAMINEM ROZGRYWEK PAINTBALLOWYCH, została przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa, obsługi sprzętu oraz podpisała stosowne OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ROZGRYWEK PAINTBALLOWYCH.
 

Partnerzy